Na estetykę czy też styl składają się kolory, formy mebli, ogólny design i zastosowane dodatki. O obrazach, jako bazowym dodatku i jego znaczeniu pisałam w osobnym artykule, dlatego teraz warto pogłębić nieco temat i zastanowić się nad miejscem idealnym dla obrazu, grafiki czy zdjęcia, a także nad kompozycją i stylistyką. [+]


Mówi się, że obrazy są kropką nad „i”, dopełniają wystrój, są klamrą kompozycyjną… A co jeśli dzięki obrazom można otworzyć nową przestrzeń a nawet nowy świat w pomieszczeniu…? [+]