Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, czyli zwrot produktu bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu bądź odbioru od kuriera.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Prawo to nie przysługuje w odniesieniu do zamówień nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – zwrotowi nie podlegają Produkty personalizowane o wymiarach innych niż standardowo dostępne w Sklepie, ze zdjęciem drukowanym na życzenie.

Opłata związana ze zwrotem Produktu jest kosztem, który ponosi Konsument.

Formularz zwrotu do pobrania

REKLAMACJA

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni zaczynając od następnego dnia po dostarczeniu reklamowanego produktu do Gwaranta. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Gwarant pokrywa koszt odebrania wadliwego produktu i ponownego wysłania go.

SKL Plus sp. z o. o zastrzega sobie pełne prawo do decydowania o sposobie rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany elementu sprowadzanego z zagranicy bądź dokładniejszego zbadania go w miejscu produkcji, czas oczekiwania na produkt może się wydłużyć. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o zaistniałych niedogodnościach. Jeśli z jakichś przyczyn naprawa nie będzie możliwa, produkt zostanie wymieniony na nowy bądź dokonany zostanie zwrot pieniędzy na podane przez Klienta konto bankowe.

Formularz reklamacyjny